<a href="http://profkom.bsu.edu.ru/583-master-klassy-ot-belgorodskogo-gosudarstvennogo-muzeya-narodnoj-kultury2023" target="_blank">Мастер-классы новогодней тематики</a>